Projekt neve: A magyar egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai

Nyilvántartási szám: K 124938
Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal)
Futamidő: 2017. szeptember 1. – 2023. március 31.
Támogatási összeg: 15.295.000 Ft

A kutatás középpontjában a hazai orvosok és egészségügyi szakdolgozók munkavállalási célú elvándorlásának okainak, motivációs tényezőinek, és következményeinek értelmezése áll, fókuszba helyezve annak térbeli aspektusait, a hely és a földrajzi tényezők szerepét. Egyaránt koncentrál a nemzetközi és a nemzetállamon belüli léptékekre, ez utóbbi esetén az országon belüli centrum-periféria relációkra.

Az első évben cél az egészségügyi szakemberek migrációjával kapcsolatos nemzetközi háttér feltárása, ennek ismeretében a hazai folyamatok általános földrajzi jellemzőinek áttekintése, illetve az elmúlt évek újabb folyamatainak feltárása.

A második évben célunk a különböző kvantitatív és kvalitatív vizsgálati módszerekkel a hazai orvosok és egészségügyi szakdolgozók elvándorlásának, visszavándorlásának okait és következményeit vizsgálni, mindezekben elsősorban a tér és a hely szerepét értelmezni. Ebben a szakaszban a tervezett kérdőíves felmérés célja megismerni a hazai végzős orvostanhallgatók és egyéb egészségügyi szakon (pl. nővér) végzős hallgatók migrációs szándékait, motivációit. A tervezett projekt 2. évében zajlik a félig strukturált interjúk (összesen 60 db) nagyobb részének elkészítése, amelynek legfőbb célja a külső és belső migrációban résztvevők motivációinak, valamint a migráció következményei által érintett földrajzi helyek és egészségügyi intézmények aktorait érintő cselekvések mechanizmusainak feltárása.

A harmadik évben befejeződik az egészségügyi szakemberek migrációja által közvetlenül és közvetetten érintett szereplőkkel félig strukturált interjúk készítése és azok elemzése. A kutatási projekt során szerzett tapasztalatoknak, valamint az empirikus vizsgálatok eredményeinek analitikus szemléletű összegzése, és a tudományos érdeklődés, illetve a közélet számára nyilvánossá tétele.