Pál Viktor

A kutatás vezetője, koordinálója. 

1992-ben szerzett földrajz-történelem szakos középiskolai tanári diplomát. 2006-ban doktorált a Pécsi Tudományegyetemen. 2015-ben tartotta habilitációs előadását „A magyarországi orvosmigráció néhány földrajzi vonatkozása” címmel. 

Kutatási témái: az egészségföldrajz elméleti kérdései; az egészségügyi esélyegyenlőség térbeli problémái; az egészségügyi szakemberek migrációja; a problémaorientált földrajzoktatás lehetőségei; gazdaságföldrajz; határ menti kutatások; turizmuskutatás. 

Jelenleg az SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének tanszékvezető helyettes egyetemi docense. 

A projekt keretében feladata a kutatás irányítása, a beszerzések koordinálása. Ezen kívül részt vesz a felsőoktatási tanulók körében végzett kérdőíves felmérés összeállításában és koordinálásában, az egészségügyi szakemberekkel és döntéshozókkal folytatott interjúk elkészítésében és feldolgozásában, valamint a szakpolitikai dokumentumok és médiatartalmak elemzésében. Feladata továbbá a végleges kutatási jelentés elkészítése.

Boros Lajos

Településfejlesztő geográfus és földrajz szakos középiskolai tanár. 2009-ben doktorált a SZTE Földtudományok Doktori Iskolában. Habilitációs előadását 2017-ben tartotta városi sokszínűség és a köztér társadalmi termelése témában. 

Kutatási témái: városföldrajz, közterek, migráció. 

Jelenleg az SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének egyetemi docense. 

A projekt keretében részt vesz egészségügyi szakemberek migrációjával kapcsolatos nemzetközi szakirodalom bővítésében, illetve feladata a kutatás elméleti kereteinek kidolgozása. Ezen kívül közreműködik az egészségügyi szakemberekkel és döntéshozókkal folytatott interjúk megtervezésében és feldolgozásában.

Fabula Szabolcs

2009-ben végzett geográfusként a Szegedi Tudományegyetemen, majd 2015-ben doktorált az SZTE Földtudományok Doktori Iskolában. 

Doktori disszertációjának témája: a fogyatékosság társadalmi-térbeli vonatkozásai. 

Jelenleg az SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének adjunktusa. 

A projekt keretében feladata elsősorban a kutatás társadalomelméleti hátterének kidolgozása. Ezen kívül részt vesz a felsőoktatási tanulók körében végzett kérdőíves felmérés összeállításában és koordinálásában, az egészségügyi szakemberekkel és döntéshozókkal folytatott interjúk elkészítésében és feldolgozásában, valamint a szakpolitikai dokumentumok és médiatartalmak elemzésében.

Ilcsikné Makra Zsófia

2015-ben végzett geográfusként a Szegedi Tudományegyetemen. 

Doktori kutatásának témája: a magyarországi aprófalvak kitörési lehetőségeinek vizsgálata, az elnéptelenedéssel fenyegetett települések megmaradásának és megújulásának különböző módjainak feltárása. 

Jelenleg az SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének tudományos segédmunkatársa. 

A projekt keretében feladata a felsőoktatási tanulók körében végzett kérdőíves felmérés szervezése, lebonyolítása, a kérdőív eredményeinek feldolgozása, kapcsolatfelvétel az egyetemekkel. Ezen kívül részt vesz az egészségügyi szakemberekkel és döntéshozókkal folytatott interjúk elkészítésében és feldolgozásában.

Kovács Zoltán

2016-tól az Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.  

Kutatási témái: urbanizáció, városi térfolyamatok, lakóhelyi mobilitás, szegregáció, politikai aktivitás térbelisége. 

Jelenleg az SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 

A projekt keretében részt vesz a kutatás elméleti megalapozásában, a magyar adatok szomszédos posztszocialista országokkal való összehasonlításában, valamint a szakképzett munkaerő elvándorlásának alapvető városi-vidéki dimenzióinak vizsgálatában az orvosi szolgáltatások terén Magyarországon.

Lados Gábor

2011-ben végzett geográfusként a Szegedi Tudományegyetemen. 

Doktori értekezésében a Magyarországra visszatérő migráció társadalmi hatásait vizsgálja.

Jelenleg az SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének egyetemi tanársegéde.

A projekt keretében feladata a kutatás migrációs elméletének kidolgozása. Ezen kívül részt vesz az egészségügyi szakemberekkel és döntéshozókkal folytatott interjúk elkészítésében és feldolgozásában, valamint a szakpolitikai dokumentumok és médiatartalmak elemzésében.

Uzzoli Annamária

2004-ben doktorált az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. 

Kutatási témái: társadalomföldrajz, egészségföldrajz, életminőség-kutatás, városkutatás. 

Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztályának tudományos főmunkatársa. 

A projekt keretében feladata nemzetközi szakirodalom interpretációja. Az értékelési kritériumok kidolgozása a tartalomelemzéshez és a kérdőív kérdéseihez. A kérdőíves felmérés összehangolása a fővárosi egyetemeken. Részt vesz az egészségügyi szakemberekkel és más helyi szereplőkkel folytatott interjúk elkészítésében. Nyomon követi a kutatási témával kapcsolatos jogszabályi változásokat. Közreműködik az elkészített interjúk feldolgozásában, valamint a szakpolitikai dokumentumok és médiatartalmak elemzésében.