2019. február 13-án a projekt résztvevői kutatási megbeszélést tartottak az SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékén. Az értekezlet célja volt a projekt megvalósítása során eddig elért eredmények összegzése, az eddigi tapasztalatok megbeszélése, a felmerült kérdések megválaszolása, valamint a jövőben megoldandó kutatási feladatok időbeli ütemezése.

Az értekezleten Pál Viktor, a kutatás vezetője beszámolt az első munkaszakasz pénzügyi helyzetéről, a kutatás infrastrukturális hátterét biztosító beszerzésekről. Bemutatta a kutatás első munkaszakaszáról készült pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmát, illetve a következő munkaszakasz pénzügyi tervét. Fabula Szabolcs összefoglalta az első projektévben összegyűjtött szakirodalmat, az ezek alapján vázolt elméleti kereteket. Lados Gábor prezentálta azokat a statisztikai adatforrásokat és adatokat, amelyeket beszereztünk és a továbbiakban elérni kívánunk a kutatáshoz. Az első munkaszakaszban végzett „orvosmigráció” mediatizációjának tartalomelemzéséről Ilcsikné Makra Zsófia számolt be. A projektértekezlet során a résztvevők megvitatták a kérdőív tervezetet és az interjúvázlatokat. A csapat megbeszélte a kérdőívezés és az interjúk készítésének módszertani kérdéseit, lehatárolásra kerültek a lehetséges interjúpartnerek csoportjai. A projekt munkatársai ismertették a megvalósult és jövőbeni disszeminációt. Pál Viktor bemutatta a második munkaszakasz megszervezésével kapcsolatos hasznos tudnivalókat, feladatokat, határidőket. Megállapodás született a közös publikációk elkészítéséről, valamint megtervezésre kerültek a konferencia részvételek.

A megbeszélés során a kutatás munkatervének konkretizálása és kiegészítése történt meg a kutatói észrevételek, illetve az eddigi kutatási eredmények és tapasztalatok alapján.